W tym dziale znajdziesz szczegółowe informacje:

  • Jak zostać członkiem „AXIS”

Jeśli jesteś osobą po Urazie Rdzenia Kręgowego (URK) , członkiem rodziny, opiekunem osoby po URK, specjalistą z dziedziny URK czy też sympatykiem grupy aby przystąpić do stowarzyszenia musisz pobrać i wypełnić deklarację członkowską znajdującą się w załączniku poniżej. Osoby po URK zobowiązane są do załączenia kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności. Aby być z nami w jak najlepszym kontakcie podaj swoje dane adresowe (pamiętaj o emailu! – często to własnie mailowo kontaktujemy się z członkami). Znajdź nas również na facebooku gdzie wrzucamy wszystkie bieżące informacje.

https://web.facebook.com/stowarzyszenieaxis/?fref=ts

  • Refundacja kosztów

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia członkowie mają prawo ubiegać się o refundację poniesionych kosztów, które związane są z ich niepełnosprawnością , niwelowaniem skutków niepełnosprawności lub też znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W związku z tym osoba ubiegająca się o refundację kosztów zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów: ORYGINALNEGO dokumentu potwierdzającego poniesione koszty – FA VAT, pisma skierowanego do Stowarzyszenia z prośbą o refundację kosztów. Pismo powinno zawierać -dane osoby ubiegającej się o refundacje, dane stowarzyszenia, uzasadnienie prośby, kwotę jaka ma być zrefundowana, numer konta, na które ma być przekazany zwrot oraz oryginalny podpis wnioskodawcy. (wzór dokumentu dostępny poniżej).

  • Dofinansowanie kosztów, sfinansowanie kosztów

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia członkowie mają prawo ubiegać się o dofinansowanie lub sfinansowanie  kosztów, które związane są z ich niepełnosprawnością , niwelowaniem skutków niepełnosprawności lub też znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W związku z tym osoba ubiegająca się o dofinansowanie lub sfinansowanie  kosztów zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów: Faktury PRO FORMA na podstawie, której Stowarzyszenie opłaci dany koszt a po dokonaniu transakcji przekazanie ORYGINALNEGO dokumentu potwierdzającego koszty – FA VAT  lub też FA VAT z okresem płatności  oraz pisma skierowanego do Stowarzyszenia z prośbą o dofinansowanie lub sfinansowanie  kosztów. Pismo powinno zawierać -dane osoby ubiegającej się o dofinansowanie lub sfinansowanie  kosztów, dane stowarzyszenia, uzasadnienie prośby, kwotę jaka ma być dofinansowana lub sfinansowana , numer konta, na które ma być przekazany zwrot oraz oryginalny podpis wnioskodawcy. (wzór dokumentu dostępny poniżej).

Różnica w nazewnictwie :

  • refundacja odbywa się na konto wnioskodawcy
  • dofinansowanie lub sfinansowanie odbywa się na konto sprzedawcy dobra/usługi

W obu przypadkach należy dostarczyć do Stowarzyszenia Pismo przewodnie oraz  Oryginalny dokument zakupu.

Uwaga! jeśli ubiegasz się o całościowe sfinansowanie zakupu – dokument powinien być wystawiony na Stowarzyszenie.

Przypominamy również, że kwoty które zostały  zrefundowane, dofinansowane lub sfinansowanie nie mogą być odliczane jako ulgi podatkowe, jak również nie mogą podlegać refundacji w innej placówce.

Przykład: Zakupiłeś/aś sprzęt ortopedyczny za 1 000 zł – Wystąpiłeś o dofinansowanie 500 zł przez Stowarzyszenie – oznacza to, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym tylko 500 zł możesz odpisać jako ulgę podatkową ( przy założeniu, że nie korzystałeś np, z dofinansowania PCPR czy NFZ – wtedy opis pomniejsza się o kolejne dofinansowania).

Dokumenty do pobrania

Wniosek o refundację zakupu

Deklaracja członkowska

Wniosek do dofinansowanie/sfinansowanie zakupu